//////

Kursy komputerowe MS ACCESS

Centrum szkoleniowe Euro Info Group Sp. z o.o. ma w swojej ofercie różne rodzaje kursów. Jeżeli dana osoba chciałaby zapoznać się z obsługą baz danych, to najlepszym rozwiązaniem będą dla niej kursy komputerowe MS ACCESS. Dzięki tym kursom można nabyć umiejętności związane z:

  • dodawaniem, kopiowaniem, a także usuwaniem rekordów baz danych,
  • korzystaniem z kwerend funkcjonalnych,
  • posługiwaniem się kwerendami wybierającymi,
  • kreowaniem raportów,
  • filtrowaniem poszukiwanych informacji,
  • metodami ochrony baz danych,
  • funkcjami importu oraz eksportu.

Należy zdawać sobie sprawę, że kursy komputerowe MS ACCESS składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania obu tych części jest identyczny i wynosi 12 godzin. Ten kurs jest dostępny w formie indywidualnej oraz grupowej. Cena pierwszej opcji jest wyższa i wynosi 900 złotych. Druga możliwość to wydatek 600 złotych. Warto zauważyć, że kurs w formie grupowej może odbywać się tylko dla ograniczonej liczby osób. Maksymalnie jedna grupa może liczyć 6 osób.

Szkolnictwo wyższe a pasja studenta

Mówi się, że studiowanie zabija pasję i kreatywność. Czy rzeczywiście tak jest? Na wielu polskich uczelniach na pewno, ale nie na wszystkich. Są bowiem takie wydziały, które – na wzór wydziałów z Europy Zachodniej – starają się nie tylko nie zabić pasji studentów, ale przeciwnie – rozwinąć ją i skierować na właściwe tory. Jak osiągnąć taki (trudny przecież) rezultat? Otóż po pierwsze i najważniejsze – trzeba odejść od archaicznego już traktowania studenta jako osoby niekompetentnej i nieporadnej. Student powinien być partnerem profesora, współpracować z nim, a może nawet inspirować.

Oczywiście szkolnictwo wyższe w naszym kraju nie będzie uczyć studentów pasji i kreatywności, jeżeli sami wykładowcy taką pasją i kreatywnością nie będą się wykazywać. To zresztą duży mankament naszych uczelni – wykładowcy sprawiający wrażenie, że sami nie wierzą w to, co mówią. Miejmy jednak nadzieję, że młodsze pokolenia, bardziej zindywidualizowane i zaangażowane, zmienią tę tendencję, bo przecież nie da się zarazić pasją, jeżeli samemu tej pasji się nie posiada.

Szkoła policealna

W dzisiejszych czasach wykształcenie jest bardzo ważne. Wynagrodzenia w Polsce są nadal na dość niskim poziomie, zwłaszcza wśród osób, które nie mogą poszczycić się dobrym wykształceniem. Skończenie tylko i wyłącznie szkoły średniej nie daje obecnie żadnej gwarancji na zdobycie dobrej pracy, z której można by w przyszłości komfortowo utrzymać rodzinę. Jeśli więc nie chcecie w przyszłości wylądować na zmywaku w Niemczech lub Wielkiej Brytanii i być traktowanym jak obywatel trzeciej kategorii, to zdecydowanie warto zainwestować w naukę. Nie oznacza to oczywiście pójścia od razu na studia. W dzisiejszych czasach coraz większą popularnością cieszy się szkoła policealna. Jest to doskonały wybór dla osób, które zdecydowały się jednak nie iść na studia po skończeniu liceum. Skończenie liceum nic kompletnie nie daje, zwłaszcza w stosunku do technikum lub zawodówki, gdyż po tych szkołach średnich posiada się fach w ręku. Jeśli więc zdecydowaliście się nie iść na studia po liceum, to zdecydowanie warto iść do szkoły policealnej, aby zdobyć uprawnienia do wykonywania wybranego przez siebie zawodu. 

Reklama
error: Content is protected !!